top of page

Fördelar med biologisk bekämpning

Biologisk bekämpning är en miljövänlig metod som används alltmer inom gurkodling i växthus.

Istället för att använda kemiska bekämpningsmedel för att kontrollera skadedjur och sjukdomar, så använder man nyttiga insekter och mikroorganismer för att upprätthålla en balanserad och hälsosam växtmiljö. Exempelvis hängs påsar med nyttodjur ut på plantorna för att motverka olika sorters skadedjur. I varje påse finns det ungefär 100 stycken som är redo att ta jakten. Liknande påse ser du på bilden nedan. 

Fördelar

01

Miljövänligt

En av de främsta fördelarna med biologisk bekämpning är att det är en miljövänlig metod. Kemiska bekämpningsmedel kan ha negativa effekter på miljön. Biologisk bekämpning använder istället naturliga fiender till skadedjur och sjukdomar, såsom rovdjur, parasiter och mikroorganismer. Genom att använda dessa nyttiga organismer kan man kontrollera skadedjurspopulationerna utan att använda potentiellt skadliga kemikalier.

02

Högre kvalitet på gurkorna

Genom att använda biologisk bekämpning kan man upprätthålla en balanserad och hälsosam växtmiljö, vilket kan resultera i högre kvalitet på gurkorna.

03

Högre produktion

Genom att använda nyttiga insekter som rovarmider och rovflugor kan man kontrollera skadedjur som spinnkvalster och trips, som kan orsaka skador på gurkplantor och göra dem mindre produktiva. Dessutom kan man genom att använda nyttiga mikroorganismer som exempelvis Bacillus subtilis och Trichoderma harzianum, bekämpa sjukdomar som exempelvis gråmögel och mjöldagg.

04

Långsiktig hållbarhet

En annan fördel med biologisk bekämpning är att det kan bidra till långsiktig hållbarhet. Genom att använda nyttiga organismer som är specifika för en viss skadedjur eller sjukdom, kan man undvika att skapa resistens mot bekämpningsmedel. Detta kan i sin tur bidra till att minska behovet av att använda kemiska bekämpningsmedel i framtiden, och på så sätt minska de negativa miljöeffekterna av dessa medel.

05

Minskad risk för restprodukter

Genom att arbeta med biologisk bekämpning kan användandet av kemiska bekämpningsmedel reduceras. Detta leder således också till minskad risk för restprodukter. 

06

Win win

Sammanfattningsvis kan sägas att biologisk bekämpning är bra både för miljön, oss människor och för gurkorna!

bottom of page