top of page

Klimat och Energi

För att säkerställa en hög kvalitet på gurkorna krävs en viss temperatur i växthuset, den uppnås med hjälp av en biobränslepanna. Vi arbetar även med att producera el via solceller, dubbla energivävar i odlingen samt vattenrecirkulation. Läs mer nedan.

01

Biobänslepanna

För att uppnå den optimala temperaturen för gurkplantan använder vi en biobränslepanna med hjälp av skogs- och returflis. 

02

Solceller

För att vara så självförsörjande som möjligt samt att bidra till minskade koldioxidavtryck har vi valt att investera i solceller. 

03

Dubbla energivävar

För att hålla inne värmen i växthusen används dubbla energivävar när solen inte skiner, när det är extra kallt samt på natten.

04

Recirkulation av vatten

Överskottet från bevattning tas om hand i en vattenrecirkulering där det renas och används sedan igen. 

bottom of page