top of page

Miljöarbete

Miljöarbete

Vi arbetar för att minska miljöpåverkan av växthusodlingen.I växthusen har vi antingen en eller två rörliga energiskärmar, dvs en energiväv som dras för på nätter och kalla dagar för att isolera växthusen bättre. Växthusen värmer vi med en skogs och returflispanna. Överskottet från bevattningen tas om hand i en vattenrecirkulering där det renas från eventuella smittor och används igen.

Vi jobbar även med att förbättra arbetsmiljön till exempel via självgående vagnar och saxliftar vid skörd och plantarbete samt automatiska lyft och tömningsmaskiner vid paketering.

bottom of page