top of page

Biologisk bekämpning

Biologisk bekämpning - för att säkra kvalitén på gurkan

I växthusen arbetar vi med biologisk bekämpning. Detta innebär att vi sätter in nyttodjur som kan hålla skadedjuren i schack.

 

Redan tidigt i varje plantomgång sätts nyttodjur ut både genom små påsar som man placerar i förebyggande på plantorna samt manuell utsättning där extra behov finns. Skadedjur som spinn, trips, vita flygare, minerare och stingfly är vanligt förekommande i gurkodlingen som bekämpas på biologisk väg. Dessutom används nyttosvampar som håller dåliga svampar i schack.

bottom of page